Video chat with andhra aunties - Fran wap chat

WML fyller ungefär samma funktion som HTML gör på WWW.

Fran wap chat-46

Veela - Ghost Assassin {} 2) Spectrum - Together {} 3) Gemini - Fire Inside (Day One's Lonely Hearts Remix) {} 4) Aidan S & Blue Apollo - Hea - 【1 Hour】Best of Liquid Drum _ Bass Mix 1 "Tracklist" 1) Maduk ft.

Wireless Application Protocol (WAP) är en global och licensfri standard som definierar hur kommunikationen mellan Internet och handhållna apparater såsom mobiltelefoner skall gå till via ett mobilt telenät.

Mera konkret var WAP den första tekniken som möjliggjorde utnyttjandet av World Wide Web från mobiltelefoner och liknande.

WAP kan använda sig av flera sätt att skicka och ta emot data. Med GSM debiteras i allmänhet en minutkostnad eftersom telefonen måste ringa upp ett speciellt nummer för att kunna hämta WAP-data, inte helt olikt hur en dator kan behöva ringa upp med modem för att nå Internet.

Ett högt minutpris i samband med GSM-nätets låga hastighet gjorde att WAP tidigt fick dåligt rykte, men i och med introduktionen av GPRS år 2002 har WAP blivit mer användbart.

Dels för att man med GPRS inte har minutpris, utan betalar för hur mycket information man hämtar, samt att det vanligen är betydligt snabbare.Det första språket i WAP kallas WML (Wireless Markup Language) och är en egen XML-vokabulär.Standarden har tagits fram av bland andra Ericsson, Motorola, och Nokia. Protokollet innehåller regler för hur informationen skickas.Den utvecklas och underhålls av OMA, Open Mobile Alliance och tidigare av WAP-Forum. I WAP organiseras informationen i något som kallas kort och lekar (cards and decks).En lek består av ett antal kort som innehåller relevant information för användaren för just den applikationen (tjänsten).Lekar och kort hänger ihop genom länkar, ungefär som länkar används i HTML.

Tags: , ,